FOS Contacts

FOS Name
Contact 
Area
Bhuwan Lal Shrestha
9801153105
Lalitpur
Chunni Bahadur KC
9841864318
Lalitpur
Damodar Khatri
9802284489
Lalitpur
Dirgha Raj Regmi
9841208649
Lalitpur
Purna Rai
9869690069
Lalitpur
Krishna GC
9818391199
Lalitpur
Mahendra Raj Sedain
9841190155
Lalitpur
Narayan Maharjan
9841974696
Lalitpur
Rajaram Karki
9840123456
Lalitpur
Rajendra Bista
9841468861
Kathmandu
Ramesh Khatiwada
9818297950
Kathmandu
Prabin Shrestha
9813622636
Kirtipur
Sujan Rajbhandari
9801535084
Kathmandu
Suresh Shakya
9818222022
Chobar
Uddhav Bajagain
9849966079
Lalitpur
Shree Bhagat Shrestha
9808708022
Kathmandu
Roj Maharjan
9860193033
Lalitpur