Category: News

Ncell Number Range

Zone Pro Prepaid Mechi 98014 98140, 98150, 98170, 98240, 98249, 98049, 98079, 98060, 98149, 98159, 98169, 98179, 98160, 98259, 98269, 98279 Koshi 98027, 98207 98040, 98190, 98110, 98113, 98123, 98009, 98043, 98070, 98073, 98053, 98143, 98153, 98163, 98173, 98193, 98104, 98105, 98243, 98253, 98263 Sagarmatha 98015 98047, 98077, 98059, 98147, 98157, 98167, 98177, 98197, 98199, 98117,…
Read more


July 26, 2019 0

Ncell Super Seller Program

आदरणीय विक्रेता महानुभाव, आज, भोलि, सधै सँगैको भावनात्मक सम्बन्धमा तपार्इंको निरन्तर साथ पाएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यस सम्बन्धलाई थप प्रगाढ गर्ने उद्देश्यले “एनसेल सुपर सेलर” विक्रेता योजना लिएर आएका छौं । यस योजना अन्तर्गत एनसेलको कुनै पनि Product (RC, Sim, VFT) खरिद तथा बिक्रि गरी अंक प्राप्त गर्न सकिनेछ । ति अंक यहाँ उल्लेखित उपहारहरु…
Read more


July 17, 2019 0